การรับประกันสินค้า

การเริ่มต้นวันรับประกัน เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับผลิตภัณฑ์ และสิ้นสุดระยะรับประกันภายใน 7 วัน

กรณีผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่องเนื่องจากวัสดุ และ/หรือการประกอบชิ้นส่วน ซึ่งเกิดขึ้นในระยะรับประกันและตรวจสอบพบว่าไม่ผิดเงื่อนไข ผู้บริการจะดำเนินการแก้ไขให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

เงื่อนไขการไม่รับประกัน

การใช้ผลิตภัณฑ์ผิดประเภท รวมถึงการใช้งานนอกเหนือจากการใช้ภายในครัวเรือน

 

- การละเลยหรือไม่ปฎิบัติตามคำแนะนำของผู้ให้บริการ

 

- ความเสียหายใดๆ อันเกิดจากภัยธรรมชาติ หรือสภาวการณ์ผิดปกติ เช่น น้ำท่วม ฟ้าผ่า ไฟไหม้ แผ่นดินไหว ปัญหาการขนส่ง ปัญหากระแสไฟฟ้า

 

- การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยบุคคลหรือศูนย์บริการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากฟิลิปส์

 

- อุปกรณ์เสริม/อะไหล่ซึ่งเสื่อมสภาพตามระยะการใช้งานปกติ เช่น แบตเตอรี่ ใบมีด สายพาน ถุงเก็บฝุ่น แผ่นกรอง รวมถึงอุปกรณ์เสริมภายนอกอื่นๆ/อะไหล่

 

หากผู้ซื้อ ต้องการรับบริการในระยะรับประกัน กรุณา คลิกที่นี้เพื่อติดต่อกับกับเจ้าหน้าที่

 

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อกับผู้ให้บริการ กรุณาเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

- หลักฐานการซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณ เช่น ใบเรียกเก็บเงิน หรือใบเสร็จรับเงิน ที่ระบุวันที่ซื้อ และหมายเลขรุ่นของผลิตภัณฑ์

 

Visitors: 110,179